DauCoVoiBotBien

 

đấu cờ với bọt biển

 

sóng xanh đùa nghịch

với mấy ngón chân trần

và hai quả tim

 

tháng bảy

rồi tháng tám…

 

rồi thời gian sẽ biến mọi băi bờ

thành những hành lang trống của nhà kho kỷ niệm

 

dọc theo biên cương con mắt bỏ hoang

tôi đă có thể h́nh dung

 

chiếc bóng ḿnh đơn độc

bên cạnh rừng núi vơ vàng

 

tháng bảy   …   tháng tám

 

đi chưa xong hai nước

mùa hè đă bị chiếu bí

 

…một tháng

để quen em

 

và một tháng…

để xa em