KhoiDiemCuaDauChanThacLac

 

khởi điểm của dấu chân thất lạc

 

tuyết bám

vào nỗi đơn điệu ít lời

của mái tóc bạc màu

 

ôm mớ kỷ niệm về em

tôi nằm im

dưới ḍng nước đóng băng

 

hết ṿng hành tŕnh ngắn

trái đất cập bến thiên thu

với mọi giấc mơ chết cóng