KhucHatGioDien

 

khc ht gi đin

 

chiếc giầy lẻ loi trước ngưỡng ma thu

buồn hơn nỗi buồn cộng lại của cc nẻo đường

 

bước qua da thịt đn b trần truồng

ti đặt gi tranh ngoi tm tưởng

t vẽ cnh đồng mu sắc nt vụn

 

con mắt l ổ kha

vĩnh viễn giam cầm lũ chim bị ba m

 

bay đi

mọi giao hưởng

 

dung nhan

 

c vạt