Mo

 

mở

 

cnh buồm sau cng của ma h

biệt dạng cuối dng thơ

 

 

trong cc tấm gương

đi mi ha lm vệt sng