NewEnglandCuoiNam

 

New England, cuối năm

 

mấy hm rồi

ging bo đ qua đi

 

giữa đất trời

cn bức mn sương bất động

 

ci xuống

cột vo chn cho chặt

chiếc bng ma đng

 

ti d bước

về căn phng

c đi mắt lạnh mở hoi

trong tấm gương đng băng

 

ước g c thể gửi

ci hn thử biểu dưới độ m

 

lm qu

cho qu khứ