TruocMatLaMuaDong

 

trước mặt l ma đng

 

lũ vĩ cầm khng cn h hẹn

với l vng trong tha ma gi

 

trước mặt l ma đng

sau lưng l hng qun vắng

 

từng chuyến tu điện hối hả

phng vo bng đm vy bọc tri tim

 

tiếp tục cng việc của thời gian

thng chạp huơ mũi dao m độ

khot rộng thm khoảng trống nội tm

 

gc phố rủ hng cy với nh trăng

giăng bẫy chờ

 

cặp tnh nhn kế tiếp