AmericanDream

 

American dream

 

1

chưa c nh cửa ghế giường

 

chỉ thấy xương rải rc

với cơn đi hung tợn

 

thực phẩm chẳng l bao

ct bụi thập gi khng kh

 

dạ dy lun lun trống

 

2

chương tiếp theo kể chuyện chim bao

 

hnh trnh

từ cầu vồng đến mặt trăng

 

qua mọi địa l hoang vu

đuổi theo ci bệnh viện cấp cứu

 

3

gi lật mấy trang mọt gặm

nhật k hải đồ vi rc rưởi cuối tuần

bi đậu xe cng cộng : nơi kha lun bố đắm tu

ngư nữ gi ngi ngủ nệm ghế băng sau

 

4

my ghi giờ nuốt bạc cắc

triển hạn đời mắc cạn