NamMuoiNghiLeMot

 

năm mười nghn lẻ một, đọc trong một thư tịch cổ

 

nhục khng giết được loi sinh vật ấy

v sự thật l điều trước kia chng đ lng qun

sau nhiều ma lạc loi theo ngọn gi cuối thu

cng nh tiểu cng cộng dọc hai bn xa lộ

chng quyết định gửi chim bao trn trăng

rồi vĩnh biệt cc thứ kỷ niệm với người chết

ginh từng giy trong cuộc việt d

trước mấy sợi tc trắng

bỏ lại sau lưng miệng vực hư khng

đạp bừa ln mớ miểng chai của nỗi bực dọc đầu tuần

chng ro riết đuổi chụp

nghĩa chấp chới của

tờ giấy bạc