ToiThuNam

 

  tối  thứ  năm

 

tối thứ năm không phải là

khúc dạo cho chiều thứ sáu

 

gác chân lên lịch sử hoa kỳ

tôi châm điếu thuốc ngắm mấy rặng phong

 

lá vàng chẳng phải nước mắt mùa thu

lá vàng là lệ khô của mỹ châu

 

Pan Am vừa xập tiệm tháng trước

cả lục địa này sớm muộn cũng thế thôi

điều này kinh thánh nói rồi

 

tối thứ năm

nỗi nhọc phiền đọng dưới đáy ly

 

và ly cốc

ch́m dần vào vô nghĩa