dưới bóng biện chứng

 

   dưới bóng biện chứng

 

 

Đề

 

thay thế mấy tảng đá khổ sai

mây trắng mây hồng dư sức đè bẹp

trí tưởng nghèo nàn

 

Phản Đề

 

vượt qua chân trời của cặp kính lăo

ngựa lừa khám phá hàng rào kẽm gai cao thế

 

Tổng Luận

 

cần ǵ tinh thần bất nhị

sáng dim sum

chiều pizza

bồ đề đạt ma có khác chi whisky pha soda

 

dẹp hết công án với hương án

 

tôi treo khắp buồng tắm

đủ kiểu mông ngực đàn bà