happy end, 1

 

 

vung văi cờ xí trên biển cạn

 

bọn phóng viên tranh nhau phỏng vấn dă tràng

 

đám minh tinh tập các động tác eo mông

giữa những phi đạo bỏ hoang

 

sắp xếp gạch đá vỡ quanh câu nói Hegel

 

tôi ráp lại quai hàm

cho nhân sư đói