lịch sử, 2

 

   lịch sử, 2

 

 

quân sư trọc   tiên tri hói

mặc quần tắm lố nhố phơi nắng

khắp các ô vuông trái đất

 

vừa ôm ống ngắm hướng lên thượng tầng khí quyển

vừa lầm bầm

 

                        euro              la                    bích        ách

                                     đô                  ách                       chuồng

 

quanh quẩn trong cung

tên vua ở truồng

tay cầm bộ bí kiếp kỳ vương

 

lũ tốt nắm tay nhau

t́m cách đo cho chính xác

 

khoảng cách

giữa dấu tay in bằng máu

và bàn chân ngâm nước mắt