lịch sử, 3

 

    lịch sử, 3

 

 

buồn t́nh

không biết làm ǵ

tôi mang mảnh tường bá linh

giá mười đô mua năm trước

ngoài chợ trời bắc mỹ

đập nát trộn nước bọt

nắn thành

cái sọ bé xíu

cắm

trên

thập ác nhỏ tí