một đoạn phim thời sự

 

   một đoạn phim thời sự

 

 

đêm đông nhô cái xương hàm phủ tuyết

(cách ẩn dụ khiên cưỡng ấy c̣n thiếu

vài mảnh sọ đầu )

 

văng vẳng trên nguyệt cầu

tiếng c̣i hụ cấp cứu

 

tên biệt kích nhảy dù nhầm

vào giấc mơ của tân tổng thống

phóng trở ra trong bộ đồ ngủ giáo hoàng

 

thiên thần xuất hiện khắp màn ảnh truyền h́nh

quảng cáo thuốc chống rụng tóc và kem đánh răng

 

tôi trốn vào chăn nệm cô bé quàng khăn đỏ

gọi điện thoại cho Hamlet