phụ đính cho mọi cổ tích

 

   phụ đính cho mọi cổ tích

 

 

chẳng thông báo trước với các nhà thơ

trái đất bất ngờ chuyển bụng đẻ

 

sóng thần từng đợt

dâng lên tận mặt trăng

 

những bộ xương hoá thạch rùng ḿnh

bay theo vạn lư trường thành

 

lục địa lớn nhỏ lần lượt nổ tung

 

trái đất hạ sinh

dăm mảnh vỡ của ṿng tṛn đẫm máu