qu hương, 2

 

qu hương, 2

 

 

chủ nghĩa lng mạn của mấy chiếc l a tiếp tục

ngụy trang khoảng trống mốc meo dưới vm sọ

 

rời khỏi đm my lang thang v nghĩa

những hạt mưa vỡ vụn

trn diện tch tri tim khim tốn

 

bọn tnh nhn lần lượt thất lạc nhau

trong giấc mộng suy dinh dưỡng ko di

 

mượn mớ cnh kn kn từ chuồng th

lũ thin thần lếch thếch bay qua biển lặng cm

 

cc vụ n vẫn diễn ra

giữa bi tha ma nghị quyết