quê hương, 3

 

   quê hương, 3

 

 

tất cả trọng lượng xương không giữ lại được

chủ thể niềm đau đang bị mọi lạm phát thổi phồng

 

trong không gian đầy bong bóng ngũ sắc

diễn ra cuộc đuổi bắt chim hào hứng

giữa đám thiên sứ kim khí mang đủ loại cánh ny lông

 

gánh hai sọt lớn bài tây

tôi rảo khắp các tha ma

 

chia cho mỗi nấm mồ

một lá