thành ngữ cho cái lưỡi

 

   thành ngữ cho cái lưỡi

 

 

1

 

hiện tại phơi bày những dạng mây tối nghĩa

 

từng cặp phạm trù đối nghịch

hóa làm trang trắng xếp đôi

 

ước ǵ có con voi

cho tôi bịt mắt rờ chơi

 

người chết không nói

 

 

2

 

cây cối xếp hàng trước khung trời trừu tượng

 

gió mưa quảng cáo mùa thu

thay thế mối sầu

 

các nấm mồ tra vấn nhau :

 

ṇng súng han rỉ có c̣n bắn ra

mấy vần thơ siêu thoát ?

 

 

3

 

thi nói tiếu lâm giữa sa mạc

 

ngoài tôi ra

không ai tham dự

 

thật là dở khóc dở cười