trắc nghiệm cho con cháu lạc đà

 

   trắc nghiệm cho con cháu lạc đà

 

 

1.HỎI

mấy chấn song thưa nhân với mây mùa thu

lũy thừa cơn ghiền thuốc lá ?

 

ĐÁP

a-      lời than thở tù nhân

b-      thuyết biện chứng duy tâm

c-      triết học về tánh không

 

2.HỎI

lên mặt trăng ngắm nhật thực trong hố xí pḥng giam ?

 

ĐÁP

a-      truyện tiếu lâm của nhà thiên văn chột

b-      chiêm bao của kẻ đồng tính luyến ái mù

c-      công án bắc phái mới

 

3.HỎI

món gia chánh chủ yếu cho nồi cháo lú ?

 

ĐÁP

a-      nước mắt mẹ già

b-      máu đồng trinh

c-      chả cá sấu

 

 

ĐÓN XEM LỜI GIẢI

 

trong Tuyển tập Văn tế sắp in

Âm ti tổng phát hành