VoDe

 

v đề

 

 

giữa những đợt triều

chữ lời vࠠ im lặng

 

kinh nghiệm đời người

l một vật thể v tri

 

sau vi trăm năm cọ mi lăn lc

n sẽ ha lm nhiều dạng dễ coi

 

chiếc vng ốc nhẵn

vin cuội hnh thoi

dăm mảnh kỷ h lạ mắt

 

v trong bảo tng viện của loi khng k ức

người ta sẽ trang trọng đặt n vo tủ knh

 

bn cạnh lũ tượng

chẳng cn mặt mũi hnh th

 

 

--- hất nh trăng nhạt từ mấy nghn năm

ra ngoi đy cốc

 

ti nhắp thật chậm

để thưởng thức

 

mi vị trừu tượng

của mu

 

lần cuối