HichTienSi-BDBan

HỊCH TIẾN SĨ

Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương ngh́n thước

Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm ḷng người

Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.

Thật khác nào:

Đem cổ tích biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

Ta thường

Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đ́a

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, ngh́n xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam ḷng.

Các ngươi ở cùng ta,

Học vị đă cao, học hàm không thấp

Ăn th́ chọn cá nước, chim trời

Mặc th́ lựa May Mười, An Phước

Chức nhỏ th́ ta… quy hoạch

Lương ít th́ có lộc nhiều.

Đi bộ, A tít, Cam ry

Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo th́ cùng nhau tranh luận

Lúc tiệc tùng th́ cùng nhau “dô dô”.

Lại c̣n đăi sỹ chiêu hiền

Giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều th́ ít.

Lại c̣n chính sách khuyến khoa

Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng c̣n thêm tiền thưởng.

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đăi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,

Ta nào có kém ǵ?

Thế mà, nay các ngươi:

Nh́n khoa học chậm tiến mà không biết lo

Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh ḷng

Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”

Ghét ngoại ngữ như chán pḥng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sĩ, tiến si

Đạo văn người mà giáo sư, giáo săi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, th́ mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?

Lại c̣n nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, th́ có ham ǵ bút bút nghiên nghiên.

 Cho nên

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô h́nh xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi ch́m ch́m

Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn?

Nước bốn ngh́n năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đă lâu, hội nhập đă sâu

Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

Khu vực có ḥa b́nh, nước ta càng ổn định

Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.

Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.

Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

Phong b́ mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà ngh́n năm vẫn mang ách đói nghèo

Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát ṿng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ng̣i pháo làm nguy;

Nên lấy điều để ngh́n cân treo sợi tóc làm sợ

Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

Mà lo học tập chuyên môn

Mà lo luyện rèn nhân cách

Xê mi na khách đến như mưa

Vào thư viện người đông như hội

Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to

Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế th́:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó ǵ

Đoạt Nô ben không là chuyện lạ

Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Léc xút, xuống Rôn roi

Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Ŕ sọt.

Chẳng những tông miếu ta được hương khói ngh́n thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

Mà đến các ngươi, trăm đời sau c̣n để tiếng thơm.

Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,

Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.

Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo th́ suốt đời là nhà khoa học chính danh.

Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn th́ muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

V́:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há c̣n mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Cho nên mới thảo Hịch này

Xa gần nghiên cứu

Trên dưới đều theo!

 

***

B́nh luận

Tôi đọc bài này, thoạt thấy zui, và thích. Có lắm điều đáng nói, phải nói, đă được nói.

Suy nghĩ lại, tôi thấy nó vụng.

Ở VN hôm nay, có hai loại tiến sĩ giáo sư. Bài này không phân biệt rơ. Hậu quả có thể ngược lại ư muốn của (các) tác giả :

1/ Loại tiến sĩ giáo sư chân chính đang vật lộn khổ sở trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng, có thể thấy bị xúc phạm.

2/ Loại tiến sĩ giáo sư "trâu ngựa", "mặt mo", ḷng dạ đă chai cứng, môi đă mềm, lưỡi đă loăng, và những anh chị bự tiến sĩ giáo sư "giấy"; gửi hịch này cho họ thật vô ích. Họ cười kh́... Và... cứ thế, cứ thế...

3/ Trong hoàn cảnh thông tin và với tŕnh độ văn hoá phổ biến ngày nay ở VN, không ít độc giả b́nh thường sẽ vơ đũa cả nắm, c̣n đía thêm trong những trận bia ôm... nhào nhào .

Tai hại.

Hịch tướng sĩ viết cho "người ḿnh" để cổ vũ nhau cố gắng thêm.

Hịch tiến sĩ viết cho ai ? để làm ǵ ? Trong bối cảnh nào ?

Khi hạ bút, ta nên đặt câu hỏi ấy chứ ? Hay chỉ cần viết cho sướng miệng thôi ?

Dù sao, nó đă nói lên đôi điều cần phải nói về "Việt Nam" hôm nay. Vậy, tôi xin giới thiệu.

2011-04-13

PHĐ