BI CH VINH

BI CH VINH

 

TIẾNG CHỬI THỀ CỦA NHN DN

 

Cc ngươi ăn ở sao khn vậy?

Bc lột ngay từ lc cởi truồng

Bốn hộp sữa mỗi lần sinh đẻ

Thảo no con nt bệnh ci xương

 

Thảo no con nt quen moi rc

Tập ngửi mi hi để trưởng thnh

Lỡ sau khn lớn lm thủ trưởng

Cũng quen mi thum thủm cng danh

 

Thảo no con nt quen dắt mối

Tập bn trn nui miệng kiếm lời

Lỡ sau khn lớn lm lnh đạo

Cũng rnh ba mươi su kiểu chơi

 

Thảo no con nt quen ni lo

Tập giống vua quan cch uốn mồm

Lỡ sau khn lớn lm nh bo

Viết đi thnh no dễ kiếm cơm

 

Thảo no con nt quen bắt chước

Tập g nh bi mặt đ nhau

Lỡ sau khn lớn đi bn nước

Mất Ải Nam Quan cũng chẳng rầu

 

Tiền? Th ni NGN HNG NH NƯỚC

T ? Th ku TA N NHN DN

Chao ơi, tiền bạc dnh ng lớn

Cn cm gng tặng kẻ rch quần

 

Cc ngươi ăn ở thua con c

Con c cn biết đi khi cần !

 

BCV