Th Bi Kim Anh

 

GỬI CHO LỤC BT HƯ HAO

 

Ny cu lục bt hư hao[1]

Tm dm ta chữ ước ao đ gy

Như l lạc giữa lm cy

Lời thơ lủi thủi nửa ngy nửa đm

Bỏ cu lục bt bn thềm

Tm trong mơ giấc m đềm để yu

Hư hao bởi tại cnh diều

Mảnh mai giấy trĩu nặng điều ước ao

 

Ny cu lục bt hư hao

Tm dm ta chữ kht khao đ mn

Vo mnh vo mảnh tnh con

Rũ theo mưa gi vẫn cn nhớ thương

Bỏ cu lục bt bn đường

Tm trn phố một vấn vương xưa rồi

Hư hao người hư hao ti

Hư hao thơ một kiếp đời đa mang

 [1] Thơ Chn Phương