N PHC THƠ

 

N PHC THƠ

 

 

Lăn lc nghn đm lửa đạn

Quằn quại nghn đm giấy trắng

Trắng

Trắng

 

Chợt đm kia

Giữa vườn thơ trắng tinh

Vụt nở một đo hồng

Rực thắm

Mu Trinh

 

Anh m lịm

Hồi sinh

Trong n phc thơ mnh.

 

Đ Lạt 28. 6. 2005