ChuVaNghiaVanVaNguoi-BMQuoc

 

CHỮ VÀ NGHĨA

VĂN VÀ NGƯỜI

 

Cửa người là cửa văn chương

Cửa ḿnh là cửa yêu thương tận ḷng

Cửa văn lắm sự thẳng cong

Cửa ḿnh chỉ một nỗi mong vui vầy

Cửa văn lắm sự bầy hầy

Cửa ḿnh lấy sự hồn ngây làm đầu

Cửa văn thật giả biết đâu

Cửa ḿnh đo hết nông sâu nhân t́nh.

 

Đà Lạt 5g sáng 12.12.2009

BMQ