ThoBMQ-MN

Mai Ninh giới thiệu

Chn bi Ru Xa của Bi Minh Quốc đến với chng ti vo ma xun, đem theo mưa bụi long lanh của ni đồi cao nguyn Đ Lạt. Tnh thơ Bi Minh Quốc d cũng chia ly xa xt, mong nhớ sắt se... như bao nhiu thơ tnh khc, nhưng cu chữ ấy vừa đằm thắm lại trong veo tựa những hạt sương một sớm mai :

Đời cứ mi xn xao.

Thơ mun đời mất ngủ.

Em mi l chim bao...

Chng đ mở ra tập tnh khc v đưa vo hai bi Thơ Tặng Cố Nhn v Hồng Dại Của Mun Đời dưới đy.

 

 

Thơ Bi Minh Quc

(trch từ tuyển tập Ru Xa, nxb Phụ Nữ, H Nội, 2004)