Nam Dao giới thiệu

 

http://damau.org/wp-content/uploads/2010/11/CaoXuanHuy.jpg

 

 

 

 

 

 

Tháng ba găy súng

ba mẩu chuyện

*

Nhớ Cao Xuân  Huy, ông em rể ‘’hụt’’,  (Nam Dao)

Ba tuần nhang cho Cao Xuân Huy, (Chân Phương)