DoanPhuTuMauThoiGian

 

Thơ Đon Ph T

Mu thời gian

 

 

Sớm nay tiếng chim thanh

Trong gi xanh

Du vương hương ấm thong xun tnh

Ngn xưa khng lạnh nữa, Tần Phi

Ta lặng dng nng

Trời my phảng phất nhuốm thời gian

*

Mu thời gian khng xanh

Mu thời gian tm ngt

Hương thời gian khng nồng

Hương thời gian thanh thanh

*

Tc my một mn chiếc dao vng

Nghn trng e lệ phụng qun vương

Trăm năm tnh cũ la khng hận

Th np my hoa thiếp phụ chng

*

Duyn trăm năm dứt đoạn

Tnh một thủa cn hương

Hương thời gian thanh thanh

Mu thời gian tm ngt.

( Tinh hoa Thơ Mới- Thẩm bnh v suy ngẫm, L B Hn(chủ bin),NXBGD,2003, tr 172)