Nam Dao giới thiệu

 

Description : http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=152756 Partition silencieuse -

Ea Sola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị sống

 

Ea Sola bắt đầu viết tiểu thuyết Partition silencieuse trước khi về Việt Nam, cách đây khoảng 15 năm.

Thuở đó, đọc bản thảo, tôi sững sờ. Không phải tiếng Pháp thông thường. Một loại ngôn ngữ đầu nguồn khiến ta cảm nhận được một thân phận làm người trong cuộc bể dâu.

Hôm nay, tác phẩm đă thay đổi nhiều. Vẫn có nhiều khúc văn khiến tôi sững sờ.

Trân trọng giới thiệu.

Phan Huy Đường