NHỮNG BẢN DỊCH VÀ CÔNG TR̀NH NGHIÊN CƯU

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA FRANÇOIS JULLIEN

Ở VIỆT NAM

 

Những bản dịch

La propension des choses. Pour une histoire de l’efficacité en Chine. Paris, Seuil, 1992: rééd, Point-Seuil, 2003 Bản dịch của Lê Đức Quang : Bàn về chữ thế, thiên hướng của muôn vât. Chữ “thế” của người Trung Hoa qua lăng kính tư duy phương Tây.  N.x.b. Đà Nẵng 2004

Figures de l’immanence. Pour une lecture philosophique de Yi-king, Paris, Grasset, 1993 Bản dịch của

Le Détour et l’Acces, Stratégies du sens en Chine, en Grece, Paris, Grasset, 1995; rééd. Le livre de poche, ”Biblio”, 1997 Bản dịch cuả Hoàng Ngọc Hiến, Phan Ngọc, Minh Chi: Dường ṿng và lối vào.  N.x.b. Đà nẵng. 2004

Fonder la morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières. Grasset, 1995. Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến: Xác lập cơ sở cho đạo đức.  N.x.bản Đà nẵng. 2000

Traité de l’efficacité Paris, Grasset, 1995; Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến: Bàn về tính hiệu quả.  N.x.b. Đà Nẵng, 2002

Un sage est sans idée, ou l’autre de la philosophie, Paris, Seuil, 1998. Bản dịch của Nguyên Ngọc: Minh triết phương Đông và triết học phương Tây.  N.x.b. Đà nẵng 2003.

Du “Temps, Elements d’une philosophie de vivre, Paris. Seuil. 2004. Bản dịch của Đinh Chân, Đào Hùng: Bàn về chữ “Thời”. Những yếu tố của một triết lư sống.  N.x.b. Đà nẵng. 2004

Éloge de la fadeur, Philippe Picquier, 1991 Bản dịch của Trương Thị Anna. Bàn về cái nhạt.  N.x.b. Đà Nẵng, 2004

MINH TRIẾT PHƯƠNG ĐÔNG & TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY. Tuyển tập 5 bản dịch: Xác lập cơ sở cho đạo đức, Bàn về tính hiệu quả, Một bậc minh triết th́ vô ư, Bàn về chữ “Thời”, Bàn về cái nhạt. Hoàng Ngọc Hiến và Lê Hữu Khóa chủ biên.  N.x.b. Đà Nẵng, 2004

L’ombre au tableau. Du mal ou du négatif. Paris, Seuil, 2004

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến, Phan Ngọc: Bóng trong bức tranh. Cái ác hay cái tiêu cực.  N.x.b. Đà nẵng. 2005

Le Nu Impossible. Seuil, “Points Esais”, # 5289, 2005. Bản dịch của Trương Thị Anna : Cái Nu không thể có.  N.x.b. Đà Nẵng, 2005.

Nourrir sa vie, à l’écart du bonheur. Paris. Seuil. 2005. Bản dịch của Bửu Ư: Nuôi dưỡng đời ḿnh.  N.x.b. Đà Nẵng, 2005

 

Những công tŕnh nghiên cứu.

Sang Viễn Đông trở về Viễn Tây. Tuyển những bài tham luận trong cuộc Hội thảo về François Jullien và giao lưu văn hóa Đông -Tây do Viện Đại học Huế tổ chức đầu tháng năm 2005. Hoàng Ngọc Hiến chủ biên.  N.x.b. Dà Nẵng. 2005.

François Jullien et le public vietnamien. Coordonné par Anna Truong thi, Vo Xuan Ninh et Jacques Cortes. Số đặc biệt về chủ đề François Jullien và công chúng Việt Nam của tạp chí Synergies Monde (Pháp), numero3/ année 2008.

Hoàng Ngọc Hiến. Dẫn nhập công viêc nghiên cứu của François Jullien.  N.x.b. Tri thức. 2010