Concert 2012

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Concert 2012, Bratislava

 

◄◄ Về trang chính

 

Hoàng Thị Kiều Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

00 - Những nghệ sĩ

 

01 - Đánh đu ngày xuân

02 - Viếng chùa

03 - Giấc trần gian

04 -  Ave Maria

05 - Requiem Chim mỏi cánh rơi

06 - Giọt thầm

07 - Nhành lan đêm

08 – Lá  nắng

09-10-11 - Những mạnh truyền thuyết  (I-II-III)

12 - Điệu nhảy đồng xu

13 - Hồ sen và chim sẻ

14 - Đừng khép trái tim

15 - Mẹ

16 – Sóng biếc

18 - Khúc Nguyên Trinh

19 – Xuân tiêu tương

20 - Lựa chọn đi

  

99 - hè hè…