KhoangCach-KPlin

Krajan Plin

 

KHOẢNG CÁCH

 

Một ngày đổ mồ hôi anh kiếm được một trăm đô,

Cả ngày toát mồ hôi tôi cũng lượm được trăm đồng,

Cách hai trăm lần xa nhau vời vợi,

Anh ăn tô phở mười đô buổi sáng,

Tôi ăn bún riêu mười ngàn cũng xong,

Xem ra có vẻ công bằng…ấy mà bất công,

Tôi với anh…thử tính mua vài con gà,

Một giờ anh làm mua được ba con,

Cả ngày tôi làm chưa được một con,

Càng ngày ta càng xa cách,

Số tiền c̣n lại anh trả đủ thứ trên đời,

Ăn uống, điện nước, nhà cửa, xe pháo…

C̣n tôi nếu ăn thịt gà mỗi ngày xem như là toi…

Đừng nói các loại phí như anh có mà nằm mơ.

 

Carolina USA, 26/02/2011