NguyenDinhThuan-Tab

 

Nam Dao giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh năm 1948  tại Huế

Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Huế

Hội viên Hội Nghệ Sĩ Tạo H́nh Việt Nam

hiện định cư tại quận Cam, California.

 

Họa sĩ  Nguyễn Đ́nh Thuần

 

 

 

 

Chàng ta rất nghệ sĩ. Quá nữa. Nghĩa là…chàng không thực tế một chút nào, khoái rong chơi, và chẳng coi cái quái ǵ là quan trọng, ngoài cái t́nh, t́nh bạn.

Kể cũng lạ. Sống ở thiên niên kỷ 21 này mà chàng lăng đăng, lúc nào cũng cứ như la đà ở chợ Đông Ba, lang bang trên bến Ngự ghé ngồi ngắm tượng cụ Phan, rồi lững thững ra  nh́n  màu những vạt áo Đồng Khánh, ước mơ có th́ y như đám mây cao bay xa.

Kể cũng lạ.

Nhưng chàng ta, từ năm 1973  đến 2006, đă tham gia 18  cuộc triển lăm nhóm, nghĩa là tập thể, nhưng là tập thể những cá nhân nghệ sĩ sáng tạo (không phải là tập thể nuốt trọn cá nhân như ăn gỏi sống chấm nước mắm gừng).

Nhưng chàng ta, đă làm 4  cuộc triển lăm one-man, nghĩa là  một ḿnh, như thân phận  mọi nghệ sĩ, lúc nào mà chả một-ḿnh.

Nhưng chàng ta, vẫn vẽ, mặc dầu chẳng biết để làm ǵ, ngoài cái chuyện giải phóng ḿnh khỏi mọi ràng buộc thế gian nhức mắt.

Kể cũng lạ!

 

Và xin hiển thị vài ba bức tranh, chỉ dấu cho một sự kể cũng lạ!

 

 

 

 

NĐT- Giấc Mơ

 

 

 

 

NĐT- Những v́ sao

 

 

 

NĐT- Nắng lửa

 

 

 

NĐT- Ngày tháng cũ

 

 

 

 

NĐT- Hạt giống