Heltai Jenő

 

 

 

 

THU

 

Napraforg Virg fnykpe.

 

Ơi Thu, ơi Thu đừng vội v

đừng đuổi xua ma h

nắng vẫn cười rạng rỡ.

 

Chy nốt đi ngy h nng bỏng

mơn man đi m

sưởi ấm tri tim

để Thu về chn cất.

 

Hoang dại nở tung hỡi cnh hoa

của ai hoang d thế gian ny

i! ta biết, đ bao lần cảm thấy

thế gian của ta ngắn xiết bao.

Bầu trời xm, tận cng mu xm

gi được ở lại mi khng thi!

nhưng khng thể, khng thể

bng tối tăm đ vẫy gọi rồi.

 

Tối tăm bng tối, khung cm lặng

ph php lm liệt t

Ta hỏi nhưng n khng trả lời

chỉ ra hiệu vẫy đi thi.

 

nh sng ngt dần, h đ phai

gi lạnh trn

gi lạnh, gi thu

Ơi Thu, ơi Thu ơi đừng vội v!

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( 2017. oktber 16.)