KhuVuongTemenos-MALaszlơNHNhung

 

 

Mátyus Attila László

 

                        Khu vườn Temenos*

 

Thế, tất cả mọi người đă ra đi?

Chỉ chúng ta sót lại?

Vườn Temenos không ai canh giữ,

 ngoài vài nhà thơ vật vă điên khùng?

 

Đầu tiên vua ra đi,

 ngai vàng, sân chầu bỏ lại.

 –Nếu các người cần, hăy giữ lấy!

Vua nói, rồi đi về hướng biển khơi.

 

Các hiệp sĩ, các hoàng tử, bá tước

 chờ đợi một ngày vua trở lại,

 không bao giờ nữa, họ cũng ra đi.

Sao phải đợi khi không lư do để đợi?

 

Kế sau họ: các linh mục, quan ṭa, tướng lĩnh,

 những nhà bác học cũng ngót dần,

 chỉ c̣n lại lơ thơ vài ba nghệ sĩ,

 giữa những cành xanh Temenos một chiều.

 

Giờ đây, khi tất cả đều đi mất,

 gánh nặng đè gập nát vai ta,

 để ngọn lửa thiêng muôn đời cháy sáng,

 đừng bao giờ vĩnh viễn tắt lửa ơi!

 

Ta tắm ḿnh trong lửa thiêng sáng chói,

 ngày lại ngày, đêm lại thâu đêm,

 để ngấm đậm lửa thiêng khát vọng,

 sáng rực bằng những say đắm vĩnh hằng.

 

Thời đại này mịt mù đen tối,

 không viễn cảnh nào khác, thời đại này,

 để lửa thiêng sáng rực lên, cháy táp,

 trong đêm dài đậm đặc tối tăm.

 

Ta là điều thiện, trong ta lửa thiêng thắp,

 cao cả, thánh thiện, trong lành.

 bí ẩn vũ trụ sự sống trong ta,

 đều chứa chấp trong những cành xanh Temenos.

 

Chỉ ánh sáng cổ truyền Temenos,

 nhà thờ, nhóm, đảo,

 c̣n  giữ ǵn, ôi! đến bao giờ

 bí ẩn này, đến ngày có thể?

 

Các nhà thơ? Lũ lố bịch, bọn điên quỷ thần!

 lũ rác rưởi bị coi khinh chế nhạo,

 rơi ra từ thế giới đọa đầy,

 không chốn nương thân.

 

Chỉ c̣n lại vườn cổ thiêng Temenos,

 đón lũ ta, lũ bị bỏ rơi vơ vất!

 nếu chúng  ta bằng ḷng đảm nhiệm,

 làm những kẻ canh giữ ngọn lửa thiêng.

 

* (Temenos: theo văn hóa cổ Hy Lạp là khu vực thiêng liêng quanh nhà thờ, đền)

 

                                             Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

                                                                      ( Bp. 2009-10-19)