PETRI GYRGY

ĐNG LC NY Ở ĐY

 

 

Đng lc ny ở đy ti chẳng ở đu

d ti muốn thấy mnh nơi no đấy,

Ước hiện hữu nơi đu, nhưng vĩnh viễn

khng bao giờ c thể, v thời gian

cứ rỏ ct rất nhiều, hạt ct rơi t tội,

cho chiếc đồng hồ tự quay quanh mnh,

ti chưa bao giờ l ai, d đi khi vi ngy

được l ti, hoặc cng em, như giọt băng

tan chảy dưới nh nắng Mặt Trời.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest. 2016. prilis 26.)