tenger-063PILINSZKY JNOS

 

BN BỜ BIỂN

 

 

 

 

 

 

Biển nằm di thiu thiu bn bờ bể,

người yu anh mơ mng nghỉ cuối trần gian,

như nắng xa xi chi ngập tri tim ta,

chng mnh hết thảy đều chỉ l bng nắng.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( Budapest.2013.04.16)