https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3VnOs4-ym10Rv2Twawg-V7yeZoPTqlTL2zBix5xsf8zVW_-DHPILINSZKY JÁNOS

 THẾ GIAN NGUỘI LẠNH

 

 

 

 

 

 

Thế gian này không  phải của ta,

chỉ thân xác ta cưỡng bức,

khiến mỗi ngày mỗi hấp hối lún sâu,

ta như ḍi bọ trong xác thân ngột ngạt.

 

Ta nuôi ta bằng cái chết

và cái chết cũng phè phỡn cùng ta,

đă từ lâu đời ta vô chủ,

chỉ nhấp nhổm trong tim như xác thú hoang.

 

Từ trần trụi cuộc đời

ta sững sờ tỉnh ngộ,

 vứt đi không thương tiếc

nỗi hổ thẹn ngông nghênh.

 

Và  xa lạ vĩnh hằng

chợt  trở thành quen thuộc,

như tan hoang suy kiệt

đắp điếm thảm lá vàng.

 

Ôi thế gian nguội lạnh, chẳng là đất của ai!

 như rác rưởi ngập đầu,

bao hy vọng của chúng ta,

những ngôi sao trân trân chết đứng.

                                 Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                     (Hà nội 2015. január 10.)