PILINSZKY JÁNOS

TÔI BẮT ĐẦU NHƯ CÁI G̀

Tôi bắt đầu như cái ǵ, tôi sẽ là cái đó đến cùng.

Tôi bắt đầu như thế nào, tôi sẽ làm như thế đến cùng.

Như một tù nhân bị kết án quay về làng

lặng thinh tiếp tục,

trước cốc rượu, im ĺm.

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. május 7.)