SZAB LŐRINC

 

 

SZAB LŐRINC

 

                    BẰNG NHỮNG CHIẾC L VNG THU ĐA RỠN

 

Tm hồn em sao kh khan v trống rỗng

cho d anh sưởi ấm giữa những ngn tay !

 

Tr c em sao kh khan v trống rỗng,

cho d anh rắc ln tc em bt ngt  nụ hn vng!

 

Những nụ hn vng từ l thu  xao xc

anh đ bỏ ta đi bằng mướt mt nh vng đa rơi

 

Ta mất ngủ v anh, bởi trong giấc mơ cn

đọng cảm gic ngn tay anh vuốt ve vầng trn.

 

Những ngn tay vương ng nh sợi tơ vng

sợi tơ vng trn l- bay bay bn em chiều qua lặng lẽ.

 

i chiều qua xa lắc, tan tc nụ  hn thu

-Ni đi anh, sao bỏ em, bằng những chiếc l vng rơi đa rỡn ?

 

                                       Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

                                                                           ( 2011.09.04)