BanVienTuongVienVongCuaEm-SLorinc-NHNhung

Szab Lrinc

 

BẰNG VIỄN TƯỞNG VIỂN VNG CỦA EM

(bản sonett 3)

 

 

 

Bằng viễn tưởng viển vng của em anh mường tượng

em đang nhớ anh- ơi người yu- khi

bnh xe cuốn nhanh: nỗi đơn ci anh kht khao v vọng

Quạnh hiu em vẫy gọi, quanh quẩn bn anh

như anh đang cng em để, lời an ủi chỉ

hiện hữu hoang tưởng của em mang lại,

nỗi đau em chua cht chỉ dịu vng tay xiết từ con tim em

trong buốt thương anh nhức nhối.

Bằng viễn tưởng viển vng của em anh mường tượng

chng mnh bn nhau: t lắm nếu chỉ ring anh

ngật ngưỡng với mnh, th thế ny,

lun lun được gấp đi, như tin nữ lượn vng

mang đi - ko lại - đổi trao, để cng lc từ hai nơi xa thẳm

tnh yu kha chặt vo nhau.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

(Tập 120 sonett Năm thứ hai mươi su- Szab Lrinc)