SZABÓ LƠRINC

                                   B̀NH PHỤC

Trên khung xương những từ ngữ tối tăm

t́nh yêu này đập rộn ràng như đời sống:

nhạc véo von trong đầu, trong tim

bắt xác thân ích kỷ lặng yên, hóa

thành kẻ ruột thịt của em và bay bổng.

 

V́ em ta bắt đầu nhận ra, tất cả dễ thương

  và tŕu mến, âm thanh- tiếng vọng- nhạc

khăng khít với nhau, sự bướng bỉnh và kết tội

sau những phi mục đích vu vơ

biến thành nắng cảm thông tỏa lan vầng trán.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

( Budapest. 2016. január. 28)