SZABÓ LÖRINC

 

CẦU NGUYỆN CHO HƯ VÔ

 

Khóc luôn luôn được

nhưng vui không thể,

bởi trong ta có một cái ǵ

không liên quan đến điều ǵ hết,

đọng lại nỗi đơn côi tận cùng nhỏ bé

như hạt cát không thể tẩy, chẳng trôi

hành hạ, làm đớn đau thịt da con ốc:

nỗi ích kỷ cội nguồn, nỗi khát đời người

và cắt nát tan Thế Gian Duy Nhất:

một đời sống khác biệt, một mớ cái TÔI;

tác phẩm Quỷ đớn đau trên cá thể

thứ không thể tan, không được nghỉ ngơi

ôi, nỗi ước ao của ta từ sự hành hạ của nó,

kết cục của những đớn đau,  khao khát , HƯ VÔ

hăy cởi trói kẻ mồ côi vĩnh viễn!

Nguyễn Hồng Nhung  dịch từ bản tiếng Hung

( Budapest. 2016. november 18.)