SZAB LŐRINC

 

CON RUỒI

 

Bn cửa sổ b Lci nhn

một con ruồi b ln b xuống

b muốn, đập cho my chết

nhưng khng nỡ.

 

Ti đọc, cn Lci bực bội

con ruồi nheo nho ht.

-Bố ơi sau cng đứa b gọi-

con ruồi khng lm phiền bố ?

 

-Khng- ti bảo. Lci đi ra

rồi quay vo với một ci bt ch,

chằm chặp nhn con ruồi

đang vo ve trn miệng lọ.

 

Chằm chặp v đin tiết ri theo

như thợ săn sổng mất con mồi:

lng cực kỳ cu kỉnh, v trong tim

niềm thương hại thức tỉnh.

 

Rồi b ni: -Ở đy khng đọc được!-

-Con giết n nh?- B lại bảo.

-Con giết đi!- Ti cứng cỏi,

rồi nhn thằng b, chọc,

 

Một-hai nht - bằng ci bt ch-

v giờ đy ruồi hết vo ve,

cn Loci sướng rơn cử chỉ anh hng

cng niềm vui

khng phạm tội.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2014.05.08)