SZAB LŐRINC

SZAB LŐRINC

                                           DU NGOẠN

 

Em nhớ ra điều g? Chng mnh du ngoạn. Ở đu?

Vo nhau? Chắc chắn khng? thin đường cng địa ngục

chỉ  chng mnh? Chỉ hai người? Hai đứa?

V da thịt thừa nhận mối quan hệ thật lng,

thn xc biết? Hay điều ny l tuyệt phẩm khc- hở em?

Bắt đầu từ đu, kết thc từ đu

hiện thực? - điều nan giải: từ đy

rơi ra  bao quyết định, như tnh yu

chng mnh v của người khc: ci gọi l

đời sống, ci gọi l linh hồn,

 sự vĩnh cửu cng thượng đế?...Thật lạ lng, sao chỉ

 mới bắt đầu từ hm quaBắt đầu? Từ thuở cn

trẻ thơ,  đi mắt em,  anh đ gặp

ngập trn cuốn anbum

của hong hậu lizabet: i những đi mắt

nhn anh, gọi anh đi khắp

mi sau ny vẫn thế, như ở trong em:- ny

 em, hay vật chất cũng chỉ l k ức?

( Bp. 2011.10.0. NHN)