Szab Lőrinc:

Szab Lőrinc:

NEFELEJCS - ĐỪNG QUN EM

 

http://lissza.hu/wp-content/uploads/2006/04/nefelejcs.jpg

 

Trong cc loi hoa ti yu trước nhất NEFELEJCS-ĐỪNG QUN EM

xanh biếc: i ci tn xinh, biết tr chuyện thỏ thẻ

như muốn thổ lộ nghĩa đa hoa xinh:

như muốn van ni người khc lắng nghe

em muốn thế ( chắc em cần như thế, đng khng

khi đ van ni?) rằng: ĐỪNG QUN EM! Anh nghe

rất r, tiếng bầu trời trăm sắc, để đi khi th thầm

anh tự nhủ, hay anh khng th thầm nhỉ, chỉ

chờ đợi, v cng chờ đợi, tiếng tim anh ni hộ, hay từ tai anh:

anh khng biết, c phải anh mường tượng?

hay anh đnh lừa hoa bằng thảng thốt tn hoa?...Nhưng

cho d đnh lừa đi chăng nữa, anh đ tự yn lng, bởi cht

gii by chẳng l g cả - bởi anh rất yu hoa

sao qun được, anh, khng bao giờ qun em được!

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( Bp. 2011. 05.31)