SZAB LRINC

KHOẢNH KHẮC TIẾP THEO

 

Kptallat a kvetkezőre: pillanat

Bay trn cao v bằng đi mắt nhắm ta dạo bước

trn con đường khoảnh khắc- quanh ta những

bộ xương nhăn nhở cha ra- bn phải bn tri thăm thẳm

vực đen, nỗi phn vn v sự rồ dại đẩy ra-ko lại

trong lặng cm th thảm lao xuống

ngoi kia những hang động phi dng hnh

của ci chết rc ln nức nở.

 

Bay trn cao v bằng đi mắt nhắm ta dạo bước

trn con đường lm người v từng khoảnh khắc của ta

linh cảm trước ci tiếp theo,

ci sau cng, khi ta lao xuống vực

nằm sng soi dưới kia- i, ta- một tr chơi

sầu muộn, nt tan tnh của Thượng Đế

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Si gn. 2017. jlius 28.)