Szabó Lőrinc:

Szabó Lőrinc:

                                   KHÔNG CÓ TIỀN VÀ CẦN PHẢI ĂN

                                        ( Trích trong tập: Kiệt tác của Quỷ sứ)

 

Không có tiền, em bảo: thật đồ xúi quẩy!

không có tiền, và: pḥng triển lăm! opera!

không có tiền…nhưng em chưa bao giờ

ôm vào sự rách rưới của em

con người vĩnh cửu, em chưa bao giờ chiêm ngưỡng

một cá nhân bị cướp đi

định luật vĩnh hằng:

không có tiền, ôi! chỉ là

trần trụi hiện thực!- Anh làm sao bay đến

 với mùa xuân bằng linh hồn hạnh phúc,

khi không có tiền, cả nhà

đợi anh, hồn hậu

vô tư lự,và chỉ mơ đến

bánh ! Anh làm sao cất tiếng cười khi

không có tiền

 tiền tính bằng ngày tháng, và

không có tiền

và vẫn cần ăn, để một cái ǵ đó luôn luôn

th́ thào-gào réo

trong anh, rằng dối trá, thật ghê rợn dối trá

từ anh: áo quần dối trá

giày bóng lộn dối trá

và phút giây cũng dối trá, thứ

đôi khi,

hoặc ngay lúc này đây

quyến rũ anh đến bến bờ tội lỗi

của Âm thanh và Màu sắc-Ô!Ôi!

nhạc để làm chi, cái đẹp, linh hồn

thiên đường yêu mến, kể cả

mùa xuân mới thức dậy để làm chi, khi

không có tiền, và cả nhà

đợi anh, hồn hậu

vô tư, và chỉ mơ đến bánh- anh làm sao tin được

đời là đáng sống, khi

không có tiền,

và vẫn cần ăn, khắp nơi nơi

anh chỉ thấy những nhu cầu thân xác

trên bầu trời nền cộng ḥa đen rách, và

kẻ chuyên quyền của đời sống

vĩnh hằng, chỉ thấy Liên Minh Tiền, chính NÓ

tên CHỦ đích danh, khua đũa thần vô h́nh và khủng khiếp

trên đầu chúng ta, những kẻ đói nghèo,

chặn họng chúng ta, nhưng không thèm dẫm nát,

như sâu bọ dưới chân

để đêm đêm  hắt hiu, tia sáng mờ xa tắp

không bao giờ bỏ em và anh đi-

 kẻ đồng lơa, niềm Hy vọng lay lắt?!

 

                                                 Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

                                                                 ( Bp. 2011.05.31)