SZAB LŐRINC:

SZAB LŐRINC:

MỘT CI G VĨNH CỬU

 

http://images.qwqw.hu/tarhely/images/kepek/oszerdo__4_.jpg

 

 

Một ci g lướt nhanh vĩnh viễn

vo một ci g trầm mặc, quạnh quẽ v ngần

một ci g hm qua, như thể vừa hm nay

một ci g lặn long lanh đy nước,

một ci g mướt xa bặt cm tang tc

một ci g nức nở, đ dứt nghẹn ngo

một ci g kht khao, đọng trong nhau ngăn cấm,

một ci g vỗ cnh, ngy ngất th tho

một ci g chưa chắc một ci g,

một ci g t hơn ci g thao thức,

một ci g lập tức chỉ cảm thấy bắt đầu

một ci g lẩn quất lướt l chậm ri,

một ci g sống lại chẳng ngừng ngơi,

một ci g x toang-vết thương trng đạn-tri tim ti.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( Budapest ngy mưa. 2011.10.25)