SZABÓ LŐRINC

                                            MỪNG SINH NHẬT

                                               ( Bản dịch tặng Chân Phương nhân ngày sinh)

Ta chúc ǵ cho anh ngày sinh nhật?

Những ǵ đẹp nhất, duy nhất, đẹp tuyệt vời!

Thứ chỉ ḿnh em tặng anh, không ai khác,

thứ duy nhất, như  thế gian VỚI ANH !

 

Hay thế này, hăy ở lại với em thật lâu,

hăy bên em luôn luôn, chốn này.

Ích kỷ thay ước mong, anh nhỉ,

bởi vậy, thôi, dản dị:

CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA ANH!

                                        Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                     ( Budapest. 2015. szeptember 17.)